Cursuri de Vara

* Cursuri de vară 2022, GRUPA COPII
– perioada 14.06.2022 – 10.09.2022
Cursul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 8 ani și 12 de ani
• Grupele sunt formate din 10-14 cursanți
• Cursanții participă la o ședință pe săptămână a câte 2 ore ședința/ marţi
ora 17.30 – 19.30
Taxa se poate plati in felul urmator:
 900 lei daca e platit la luna ( 400 lei – 14 iunie, 250 lei – 14 iulie, 250 lei
– 1 august)
 800 de lei daca tot cursul este achitat integral la inscriere.
Durata intregului curs este de 2,5 luni

* cursuri de vară 2022, GRUPA ADOLESCENTI
– perioada 15.06.2022 – 10.09.2022
Cursul se adresează adolescentilor cu vârste cuprinse între 13 ani și 17 de
ani.
• Grupele sunt formate din 10-14 cursanți
• Cursanții participă la o ședință pe săptămână a câte 2 ore ședința/ miercuri ora
17.30 – 19.30
Taxa se poate plati in felul urmator:
 900 lei daca e platit la luna ( 400 lei – 15 iunie, 250 lei – 15 iulie, 250 lei
– 1 august)
 800 de lei daca tot cursul este achitat integral la inscriere.
Durata intregului curs este de 2,5 luni.