Curs de actorie adolescenți

• Cursul se adresează adolescenților cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani
• Grupele sunt formate din 10-14 cursanți
• Adolescenții participă la o ședință pe săptămână a câte 2 ore ședința
• Taxa se poate plăti în felul următor:

  • 1200 lei dacă e platit la lună (300 lei/lună în prima zi de curs, apoi timp de 4 luni la aceeași dată a lunii) ;
  • 1100 lei tot cursul dacă taxa este achitată în 2 tranșe egale ( prima tranșă la înscriere, a doua tranșă după prima luna de curs;
  • 1000 lei tot cursul dacă taxa este achitată integral la înscriere.

• Durata întregului curs este de 4 luni

OBIECTIVE

• Stimularea imaginației și creativității adolescenților
• Manifestarea și dezvoltarea personalității lor, în orice situație scenică dar și în viața personală
• Dezvoltarea expresiei corporale și a comunicării prin actorie

Cursanții vor învăța să-și elimine fricile legate de propria personalitate sau de societate, să comunice coerent și deschis, să dobândească încredere în forțele proprii și să înțeleagă necesitatea unei atitudini pozitive.

De asemenea, cursanții își vor folosi din plin şi îşi vor dezvolta simţul de observaţie, logica, memoria, imaginația, concentrarea şi discernământul, vor învăţa să-şi exprime sentimentele clar şi firesc, cu respect pentru ceilalţi şi fără sentimente de vină, să-şi susţină punctele de vedere în faţa unora cu păreri contrare, să se integreze într-un grup şi să lucreze în echipă, respectând şi susţinând individualitatea fiecăruia.

Ei își vor cultiva și dezvolta expresivitatea şi dezinvoltura în relaţia cu ceilalţi, vor cunoaște și vor învăța să utilizeze elemente de mișcare și gândire scenică, își vor cultiva și dezvolta sensibilitatea, fantezia, imaginația și creativitatea scenică și vor descoperi autori importanţi ai literaturii române şi universale.

La finalul modulului, toți cursanții vor fi actori într-un spectacol pe o scenă profesionistă.

Cursanții care doresc să susțină admiterea la facultatea de teatru vor beneficia de pregătire specială în acest sens.